ביבליוגרפיה וראיונות

ספרים:
גנין, צבי: קרית חיים ארלוזרוב; נסיון באוטופיה עירונית 1933-1983, תל אביב 1984
ניסו (בן יואש), חוברת זיכרון 1988
שושני, זאב: הוותיקים; קרית חיים – חמישים שנים ועוד, תל אביב 1991
שם-טוב, ויקטור: מפלגת הפועלים המאוחדת – סוף הדרך, תל אביב 1994, עמ' 4-5
תמר הרצוג מצלמת, חוברת זיכרון (1992?)

ארכיונים:
ארכיון השומר הצעיר, יד יערי
ארכיון קריית חיים
ארכיון קיבוץ שריד
ארכיונים אישיים

ראיונות:
דליה סדן
יעל שטרנברג – תרשיש
רמי זילברשטיין
אסתר דובלין
חנן ארז
רוני אמיר (בן יואש)
צבי ברנדצקי
שולה ויוסי רון
נורית זינגר (אברמובסקי)
תמר שפירא (לביא)
צבי מצקביץ'
דב גן
משה טנא

תמונות
מסמכים שונים
תמונות מברנדסקי ורון